Política de privadesa

 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present s’informa que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA amb CIF G08687642, amb domicili al carrer d’Ulldecona 21, planta 2, 08038 Barcelona.

El tractament de les dades es realitza d’acord amb  el motiu pels quals es capten, si aquestes dades son facilitades en els formularis de:

  1. Formulari de contacte: aquestes dades seran incorporades al fitxer de contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta, essent tractades només per aquesta finalitat . Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.
     
  2. Formulari d’adhesió: aquestes dades seran incorporades al fitxer d’adherits, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de gestionar la seva adhesió al projecte, així com tot allò relacionat amb la condició de productor/a o comerciant i essent la prestació d’aquest servei la base legitimadora del tractament. Aquestes seran conservades segons les determinacions vigents legals en cada moment.

En qualsevol cas, podrà   exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al carrer d’Ulldecona 21, planta 2, 08038 Barcelona, o bé a lpd@uniopagesos.cat.

Alhora, també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola  de Protecció de dades o resoldre els seus dubtes relatius a la protecció de dades posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades a lpd@uniopagesos.cat.