Què és Terra pagesa?

Descobreix el projecte

Terra Pagesa és una iniciativa que facilita i fomenta la comercialització i el consum de productes de proximitat i de temporada provinents de la petita i mitjana pagesia de Catalunya. Terra Pagesa aposta pel circuit curt de comercialització, és a dir, aquell en el què es redueixen els intermediaris entre qui produeix un aliment i qui el consumeix, essent l’únic intermediari el comerciant de la botiga de barri o del mercat municipal on es compra el producte.

Aquesta iniciativa facilita que els productors i productores catalans, tant de agricultura i ramaderia ecològica com convencional, puguin establir relacions comercials directament amb els comerciants, en una primera fase de la ciutat de Barcelona, i que les persones consumidores tinguin accés a producte de proximitat, local, de temporada, fresc i amb el mínim emmagatzematge possible. En aquest sentit, el projecte facilita l’estructura comercial i logística necessària per a dur a terme la venda de producte agroalimentari de proximitat.

Terra Pagesa és una iniciativa que neix de la necessitat creixent d’apostar per un canvi de model alimentari que tingui per pilars l’enfortiment de la pagesia catalana, el suport al comerç de barri als nostres pobles i ciutats, la qualitat alimentària, la garantia de l’origen dels productes i la sostenibilitat ambiental i territorial.

Terra Pagesa

El perquè de Terra Pagesa

Coneix els valors que han forjat la personalitat del projecte:

Enfortim la pagesia i el comerç de barri

La pagesia familiar a Catalunya està, gradualment, desapareixent i essent substituïda per l’agroindústria, i això podria repercutir en la qualitat dels aliments i la salut de les persones. La pagesia i el comerç de barri són peces claus en la cadena de distribució alimentària i és important que disposin d’eines que els permetin liderar un canvi de model alimentari.

Model inclusiu i sense intermediació

Terra Pagesa s’adreça a tota la petita i mitjana pagesia de Catalunya, tant de producció ecològica com convencional. Terra Pagesa no actuarà d’intermediari sinó com a facilitador perquè productors, productores i comerciants pugin establir una relació comercial directe garantint, així, un preu just tan per al productor com per al consumidor final.

Apostem per la traçabilitat

Les persones consumidores estan, cada vegada més, interessades en conèixer l’origen i la qualitat dels productes que consumeixen. La garantia sobre l’origen del producte és un element clau a Terra Pagesa i, per aquest motiu, facilitarem que aquesta informació sigui accessible al punt de venda.

Fomentem un alimentació sostenible

El model de consum i alimentació pel qual Terra Pagesa aposta té un impacte positiu sobre el medi ambient i la reducció de la contaminació, a través de l’agrupament de la distribució, i sobre la sostenibilitat territorial, a través de la preservació dels espais rurals i de la biodiversitat.

Qui som?

Coneix qui impulsa Terra Pagesa

Terra Pagesa es una iniciativa d’Unió de Pagesos de Catalunya, el sindicat majoritari del camp català, que aplega homes i dones de totes les comarques de Catalunya que es dediquen a l’agricultura, a la ramaderia o a l’activitat forestal per compte propi, i que defensen de manera solidària el sector agrari per millorar-ne les condicions de vida i treball.

Terra Pagesa ha comptat, des de l’inici, amb el suport i acompanyament de l’Ajuntament de Barcelona, ja el projecte s’alinea amb els compromisos adquirits amb la signatura del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà (2015) i la Carta alimentària metropolitana (2020).  A més, es considera un projecte estratègic en el marc de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021. El projecte també compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.